Skip to content

Werkwijze

1 Kennismakingsgesprek

Elk traject begint indien gewenst met een kennismakingsgesprek. Bij het traject bespreken we veel van uw persoonlijke gewoontes en (eet)patronen. Dan is het wel zo fijn om te weten met wie u dat gaat bespreken en wat de werkwijze is. Daarom is er de mogelijkheid om vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met elkaar tijdens een kennismakingsgesprek. In dit gesprek worden de wensen, doelen en verwachtingen besproken. Tevens word er een toelichting gegeven over de werkwijze en de algemene voorwaarden van Praktijk Buikfijn. Wanneer u het traject aangaat wordt u gevraagd om een eet dagboek en een voedingsanamnese in te vullen die tijdens het intakegesprek terugkomt.

Een kennismakingsgesprek is niet verplicht. Misschien bent u wel zo enthousiast en gemotiveerd dat u gelijk met een intakegesprek van start wil gaan. Hieronder kunt u lezen wat we bij een intakegesprek en een vervolgconsult gaan doen.

2 Intakegesprek

Aan de hand van het bijgehouden eet dagboek vindt er een uitgebreide voedingsanamnese plaatst en word u gemeten en gewogen om een beeld te krijgen van de huidige situatie. Tevens bespreken we de het huidige leef- en bewegingspatroon. We bespreken de motivatie om aan de slag te gaan en stellen gezamenlijke doelen voor de komende periode.

3 Vervolgconsult

De persoonlijke voortgang van het traject wordt tijdens de vervolgconsulten besproken. Zowel de moeilijke momenten als de succeservaringen worden besproken. Ook wordt u tijdens elk consult gemeten en gewogen. Een vervolg consult kan tevens gebruikt worden als extra steun na persoonlijke begeleiding.

4 Online Begeleiding

Wilt u vanuit huis coaching bij afvallen of advies over uw voeding? Ook dit behoort tot de mogelijkheden. Online coaching biedt hetzelfde als pakket 2, maar wordt volledig online gevolgd.